மாந்தரீகச் சித்தர்கள்

மாந்தரீகச் சித்தர்கள், ஸ்ரீ செண்பகா பதிப்பகம், விலை 75ரூ.

பதினெண் சித்தர்கள் பற்றி இந்த ஒரே புத்தகத்தில் முழு விவரங்களையும் கொடுத்துள்ளார் ஜெகாதா. மச்சமுனி, சட்டமுனி, அகப்பைமுனி ஆகியோருக்கு தலா 10 மனைவிகள்.

குதம்பை, தன்வந்தரி ஆகியோருக்கு தலா 16 மனைவிகள். போகருக்கு மனைவியரும், குழந்தைகளும் ‘கணக்கில் அடங்காதவர்கள்’ என்று குறிப்பிடுகிறார் ஆசிரியர்.

சித்தர்களின் தாய், தந்தை, குரு, சாதி, தலைமுறை, பிறந்த நட்சத்திரம் முதலிய விவரங்களம் உள்ளன.

நன்றி: தினத்தந்தி, 24/8/2016.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *