சிறுபான்மை முஸ்லிம்களுக்கான இஸ்லாமிய சட்டம்

சிறுபான்மை முஸ்லிம்களுக்கான இஸ்லாமிய சட்டம், அஷ்ஷெய்க் ரவூப் ஸெய்ன் நளீமி, இலக்கியச் சோலை, விலை 120ரூ.

உலகில் ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்டில் மிகப் பெரிய அளவில் வாழும் சிறுபான்மை சமூகம், இந்திய முஸ்லிம்களே. இலங்கையிலும் முஸ்லிம்கள் சிறுபான்மையினரே.

ஒரு பன்மைச் சமூகத்தில் வாழ்கின்ற முஸ்லிம் சிறுபான்மையினரின் வாழ்வியல் பற்றிய சிந்தனையை முஸ்லிம்கள் மத்தியில் கட்டியெழுப்ப இந்நூல் உதவும்.

நன்றி: தினத்தந்தி, 4/10/2017.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *