தமிழ் திரைப்பட நூற்றாண்டு – 2018

தமிழ் திரைப்பட நூற்றாண்டு – 2018, பெ. வேல்முருகன், ஒளிக்கற்றை வெளியீடு, பக். 104, விலை 100ரூ.

தமிழ்த் திரைப்படங்களின் வரலாற்றை முறையாக ஆவணப்படுத்தாமல்
விட்டுவிட்டதன் விளைவாக, தமிழ்த் திரைப்படங்களின் நூற்றாண்டு எந்த
ஆண்டாக இருக்க முடியும் என்ற விவாதங்கள் உருவாகியுள்ளன.

அந்தக் குறையை இந்நூல் தீர்த்து வைக்கிறது. 2018 ஆம் நூற்றாண்டுதான் தமிழ்
சினிமாவின் நூற்றாண்டு என்பதை உறுதி செய்கிறது இந்நூல். தமிழ்த்
திரைப்படங்கள் குறித்த ஆய்விற்கு வழிகாட்டும் நூல்.

நன்றி: குமுதம், 29/3/2017.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *