உங்களுக்கும் ஒரு குழந்தை

உங்களுக்கும் ஒரு குழந்தை, ஐஸ்வர்யா மகளிர் மருத்துவமனை மற்றும் கருத்தரித்தல் மையம், சென்னை, விலை 300ரூ.

குழந்தை இல்லாவிட்டால் வாழ்க்கையில் பெரும் பிரச்சினை ஏற்படுகிறது. தம்பதிகளில் எவரிடம் குறைபாடு இருந்தாலும், முறையான சிகிச்சை எடுத்துக்கொண்டால் நிச்சயம் குழந்தைப்பேறு அடைய முடியும் என்று கூறும் டாக்டர் சந்திரலேகா, அதற்காக இருக்கும் பல்வேறு நவீன சிகிச்சை முறைகளை தெள்ளத் தெளிவாக விளக்குகிறார். புதிதாகத் திருமணம் செய்துகொண்ட பெண்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள் குறித்தும், பருவம் அடைந்த பெண்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள் குறித்தும் நூலாசிரியர் பயனுள்ள தகவல்களை தெரிவிக்கிறார். நன்றி: தினத்தந்தி, 24/9/2014.  

—-

 

ஏகலைவன் இதய மொழிகள், சென்னை ஏகலைவன், அன்னை பதிப்பகம், சென்னை, விலை 125ரூ.

தாயைப் பற்றியும், இறைவனைப் பற்றியும், மனைவி மக்களைப் பற்றியும், வாழ்க்கைப் பற்றியும், பெண்ணுரிமை பற்றியும் பல பொதுப்பிரச்சினைகள் குறித்தும் எழுதப்பட்ட கவிதைகள் மனதைத் தொடுகின்றன. நன்றி: தினத்தந்தி, 24/9/2014.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *