இந்திய பாரம்பரியம்

இந்திய பாரம்பரியம், சி.செல்வராஜ், சி.எஸ்.ஆர்.பப்ளிகேஷன்ஸ், விலை 375ரூ. பட்டப்படிப்பு மற்றும் பட்ட மேற்படிப்பு மாணவர்களின் வரலாற்றுப் படிப்பு முழுமைபெற வேண்டும் என்றால், நமது பாரம்பரியப் பெருமைகளை முழுமையாகத் தெரிந்துகொள்ள வேண்டியது அவசியம் என்ற நோக்கில் இந்த நூல் எழுதப்பட்டு இருக்கிறது. இந்தியப் பாரம்பரியம், வரலாற்றுப் பாரம்பரியம், ஆன்மிகப் பாரம்பரியம், கவின்கலை மற்றும் கைவினைப் பாரம்பரியம் ஆகிய 5 அம்சங்களை விளக்குவதுடன், இவற்றை உலக நாடுகளுடன் ஒப்பிட்டு, நமது பாரம்பரியம் எந்த அளவுக்கு சிறந்தது என்பது எடுத்துக்காட்டப்பட்டு இருக்கிறது. மனித இனம் முதன்முதலில் இந்தியாவில்தான் தோன்றி […]

Read more