ஜீவன் லீலா

ஜீவன் லீலா, குஜராத்தியில் – காகா காலேல்கர், தமிழில் – பி.எம்.கிருஷ்ணசாமி, பக்.480, விலை ரூ.385. குஜராத்தியில் “லோகமாதா’ எனும் பெயரில் வெளியான நூலின் தமிழாக்கமே “ஜீவன் லீலா’. இந்தியா முழுவதும் குறுக்கும் நெடுக்குமாக காணப்படும் அருவி, ஆறு, ஏரி இவற்றோடு சேர்ந்த கடல், கடல்-ஆறு சங்கமம், கடற்கரை குறித்து 70 தலைப்புகளில் நூலாசிரியர் இந்நூலில் விவரித்துள்ளார். ஒவ்வொரு தலைப்பிலும் தனது பயண அனுபவங்களோடு அதன் பின்புலமாக உள்ள புராண – இதிகாச குறிப்புகள், வரலாறு, அங்கு வாழும் மக்கள், பறவைகள், விலங்குகள் உள்ளிட்ட […]

Read more