தமிழ்நாட்டில் மார்க்கோ போலோ பயணக்குறிப்புகள்

தமிழ்நாட்டில் மார்க்கோ போலோ பயணக்குறிப்புகள், தமிழில் ஹேமா பாலாஜி, சந்தியா பதிப்பகம், பக். 56, விலை 40ரூ. பயண ஆசையில் தேசம் தேசமாக சுற்றித் திரிந்தவர் மார்க்கோபோலோ. அவ்வாறு பயணம் செய்தபோது தான் கண்டவற்றையும் கேட்டவற்றையும் உணர்ந்தவற்றையும் விளக்கமாக எழுதி வைத்துள்ளார். அப்படி இவர் எழுதியுள்ள தமிழ்நாட்டு பயணக் குறிப்புகளும், அதன் முன் – பின் பயணங்களான இலங்கை, குஜராத் போன்ற இடங்களில் அவரின் அனுபவக் குறிப்புகளும் தொகுக்கப்பட்டு தமிழில் தரப்பட்டுள்ளன. நன்றி: குமுதம், 21/12/2016.

Read more