புரிந்துகொள்வோம் ஊரக உள்ளாட்சியை

புரிந்துகொள்வோம் ஊரக உள்ளாட்சியை, பேராசிரியர் க. பழனித்துரை, கோரல் பப்ளிஷிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிப்யூட்டர், பக். 216, விலை: ரூ. 230 உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் பணி, உள்ளாட்சிப் பிரதிநிதிகள் எதிர்கொள்ளும் சவால்கள், எதிர்கொள்வது எப்படி என்பவற்றையெல்லாம் நூலாசிரியர் விளக்கியுள்ளார். உள்ளாட்சி என்பது ஒரு கூட்டுச் செயல்பாடு என்பதில் தொடங்கி, ‘தலைவர்கள் உருவாக்கம்’, ‘பேரிடர் மேலாண்மையில் உள்ளாட்சி’, ‘மாதிரி கிராமம் உருவாக்கல்’, ‘தேர்தல் முறை மாற்றங்கள்’, ‘நாம் செய்யத் தவறிய பணி’, ‘நூறு நாள் வேலை: ஒரு பார்வை’ உள்ளிட்ட தலைப்புகளில் 30 கட்டுரைகள் நூலில் இடம்பெற்றுள்ளன. […]

Read more