சம்பளத்திற்கான வருமான வரிச்சட்டம்

சம்பளத்திற்கான வருமான வரிச்சட்டம், மு.அங்கமுத்து, அனுராதா பதிப்பகம், பக்.144, விலை ரூ.110 வருமானம் என்றால் என்ன?  வருமான வரி விலக்கு எவற்றுக்கெல்லாம் உள்ளது? என்பதை மிக விரிவாக, துல்லியமாக விளக்கும் நூல். மாதச் சம்பளம் பெறும் ஒருவருக்குத் தரப்படும் விடுப்புப் பயணச் சலுகை, வீட்டு வாடகைப்படி, கல்வி உதவித்தொகை, அவ்வப்போது தரப்படும் பரிசுகள், வெகுமதிகள் போன்றவற்றுக்கு வருமான வரிச் சலுகைகள் உண்டா? பணியிலிருந்து விலகிய ஒருவர் பெறும் கிராஜுவிட்டி, ஈட்டிய விடுப்பு நாள்களுக்குப் பெறும் தொகை, ஆள்குறைப்பின் காரணமாக வேலையிலிருந்து விலகியிருந்தால் அதற்காக வழங்கப்படும் […]

Read more