டோக்கன் நம்பர் 18

டோக்கன் நம்பர் 18, திருச்சி மாவட்ட எழுத்தாளர்களின் சிறுகதைகள், இனிய நந்தவனம் பதிப்பகம், விலை 100ரூ. பத்துப்பேர் எழுதிய இருபது கதைகளின் தொகுப்பு. மண்வாசம் வீசுவது, மனதை அழுத்துவது, காதலைச் சொல்வது என்று ஒவ்வொரு கதையும் தனித்தனி பாதையில் பயணிக்கச் செய்கிறது. ஒரே மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பத்து எழுத்தாளர்களின் படைப்புகளை ஒருங்கிணைத்து நூலாக்கி இருப்பது வித்தியாசமான முயற்சி. நன்றி: குமுதம், 25/10/2017.

Read more