வார்த்தை, உயிர்மெய்யெழுத்து, இலக்கணம் போன்றவை,  தற்காலக் கன்னடச் சிறுகதைகள்

வார்த்தை, உயிர்மெய்யெழுத்து, இலக்கணம் போன்றவை,  தற்காலக் கன்னடச் சிறுகதைகள், தொகுப்பும் மொழியாக்கமும்: கே.நல்லதம்பி, எதிர் வெளியீடு, பக்.200, விலை ரூ.200. கன்னடத்தில் வெளிவந்த 12 சமகாலச் சிறுகதைகளின் தொகுப்பு. உலகமயச் சூழலில் வாழ்க்கைமுறையில் பல மாறுதல்கள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன. அவை கலை இலக்கியங்களிலும் பிரதிபலிக்கின்றன. அமெரிக்காவின் நேவடா மாநிலத்தில் பரத்தமைத் தொழில், நவீனத் தொழில்களுக்குரிய நிர்வாக உத்திகளுடன் நடைபெறுவதைச் சொல்கிறது தொழில் சிறுகதை. போனதலைமுறையில் குடும்பத்தில் தந்தை ஆழமாக உள்ளோடும் அன்போடும், இறுகிய வெளித்தோற்ற முகத்துடனும் அதிகாரம் செலுத்தியதைச் சித்திரிக்கிறது சிரத்தை சிறுகதை. அளவுக்கதிகமான காம உணர்வுடைய […]

Read more