தமிழ் சமஸ்கிருதம் உறவு

தமிழ் சமஸ்கிருதம் உறவு, தி.முருகரத்தினம், வீரா.அழகிரிசாமி, க.மணிவாசகம், ஞாலத் தமிழ்ப் பண்பாட்டு ஆய்வு மன்றம், விலை 200ரூ. தமிழ் மொழிக்கும் சமஸ்கிருதத்துக்கும் இடையே உள்ள உறவு தொடர்பாக ஞாலத் தமிழ்ப்பண்பாட்டு ஆய்வுமன்ற கருத்தரங்கில் தமிழ் அறிஞர்கள் அரங்கேற்றிய கட்டுரைகளில் 10 கட்டுரைகள் தேர்ந்து எடுக்கப்பட்டு இந்த நூலில் பிரசுரிக்கப்ட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு அறிஞரும், தமிழ் மற்றும் திராவிடத்தின் தாக்கம் சமஸ்கிருதத்தில் இருக்கிறது. சமஸ்கிருதம் எந்த வகையிலும் தமிழில் பாதிப்புச் செய்யவில்லை என்பதையும், தமிழ் இலக்கணம், வடமொழி இலக்கணத்திற்குக் காலத்தால் முந்தியது என்பதையும், மொழிகளுக்கெல்லாம் முதல்மொழி சமஸ்கிருதம் […]

Read more