சுதந்திரப் போரில் திருப்பூர் தியாகிகள்

சுதந்திரப் போரில் திருப்பூர் தியாகிகள், பி.ஆர்.நடராஜன், நியூ செஞ்சரி புக் ஹவுஸ்(பி)லிட், விலை150ரூ. திருப்பூர் என்றதுமே கொடிகாத்த குமரனின் நினைவுதான் எல்லோருக்கும் வரும். கொடுங்கோல் அரசு புரிந்த ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிராக நடந்த சுதந்திரப்போரில் கலந்துகொண்ட திருப்பூர் குமரன் உள்ளிட்ட பல தியாகிகளின் வரலாற்றுத் தொகுப்பு. நன்றி: குமுதம், 6/12/2017.

Read more