வேளாண்மையில் மேலாண்மை

வேளாண்மையில் மேலாண்மை, நா. ரங்கராமானுஜம், தமிழ்நாடு மத்த வேளாண் வல்லுனர் பேரவை, பக். 448, விலை 350ரூ. வேளாண்மையில் முதல் பணியான, நில சீர்திருத்தம் முதல், விதை நுட்பம், அறுவடைக்கு பிந்தைய நுட்பம் வரை, அனைத்து தொழில் நுட்பங்களும், இந்நுாலில் ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. தானிய பயிர்கள், நறுமணப்பயிர்கள், தீவனப்பயிர்கள் என, 78 பயிர்களின் சாகுபடி முறைகள், இந்நுாலில் விளக்கப்பட்டுள்ளன. இயற்கை வேளாண்மை மற்றும் மூலிகை வேளாண்மை குறித்தும், பல்வேறு செய்திகள் உள்ளன. நன்றி: தினமலர், 10/1/2018

Read more