பாரதி பாட்டுக்கொரு பட்டிமன்றம்

பாரதி பாட்டுக்கொரு பட்டிமன்றம் , அரங்க பரமேஸ்வரி. மங்கை பதிப்பகம், பக்.288. விலை ரூ.220; பொதுவாக பட்டிமன்ற நூல் வகையைச் சேர்ந்த புத்தகங்கள் செவ்வியல் இலக்கிய கருத்துகளையோ வாழ்வியல் கருத்துகளையோ மேடையில் பேச உதவும் விதத்தில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். மகாகவி பாரதியின் படைப்புகளின் அடிப்படையில்அப்படிப்பட்டபுத்தகம் இதுவரை வெளியானதில்லை என்று ஆசிரியர் கூறுகிறார். அந்த வகையில் இது ஒரு புதிய முயற்சி. அதே சமயத்தில் இது பாரதியாரின் கவிதைகளைப் பற்றிய ஆய்வை வித்தியாசமாக அணுகும் புத்தகமாகவும் உள்ளது என்று கூறலாம். எனினும் தோற்றத்தில் இது ஆய்வு நூல் […]

Read more