ஓஷோ 1000 (ஒரு ஞானியின் தீர்க்கதரிசனம்)

  ஓஷோ 1000, ஒரு ஞானியின் தீர்க்கதரிசனம், தொகுப்பாசிரியர் மு.அப்பாஸ் மந்திரி, நர்மதா பதிப்பகம், விலை 140ரூ. உலகப் புகழ்பெற்ற தத்துவஞானி ஓஷோவின் 1000 பொன்மொழிகள் அடங்கிய புத்தகம். பொன்மொழிகள் சிந்தனையைத் தூண்டுகின்றன. மாதிரிக்கு சில பொன்மொழிகள் கையில் மாற்று மருந்து இருக்கிறது என்பதற்காக, யாரும் விஷத்தை சாப்பிட்டு சோதனை செய்து கொள்ள வேண்டாம். அச்சம், கவலை, நோய் ஆகிய மூன்றும் மனிதனின் வலிமையை அழிப்பவை. வாள் தன் உறையை வெட்டாது. நீரில் மூழ்கிக் கொண்டிருப்பவன், தன் கைக்கு ஒரு பாம்பின் வால் கிடைத்தாலும் […]

Read more