பொலிவிய நாட்குறிப்பு

பொலிவிய நாட்குறிப்பு, சே கெவாரா, தமிழில்-அமரந்த்தா, காலக்குறி, 31/48 இராணி அண்ணாநகர், கலைஞர் கருணாநிதி நகர், சென்னை 78, விலை 225ரூ. எங்களது ஒவ்வொரு செயல்பாடும் ஏகாதிபத்தியத்துக்கு எதிரான போராட்டத்தின் அறைகூவல்தான். இதை வரவேற்கும் ஏரோ ஒரு காதில் இந்த அறைகூவல் விழுமானால், எங்கள் ஆயுதங்களை ஏந்துவதற்கு மற்றொரு கை நீளுமானால், மரணம் எம்மை எங்கெங்கு எதிர் கொள்வதானாலும் அதற்கு நல்வரவு என்று தனது நாட்குறிப்பில் சே கெவாரா எழுதும்போது, பொலிவியக் காடுகளுக்குள் உயிரைப் பயணம் வைத்துச் சென்றுகொண்டு இருந்தார். அர்ஜென்டினாவில் பிறந்து… கவுதமாலா […]

Read more