என் உளம் நிற்றி நீ

கவனிக்க வைத்த புத்தகங்கள் 2015 என் உளம் நிற்றி நீ, ஞானக்கூத்தன், காலச்சுவடு, விலை 160ரூ. To buy this Tamil book online: http://www.nhm.in/shop/1000000023876.html ஐம்பது ஆண்டுகளாகக் கவிதை வடிவத்திலும் சொல்லல் முறையிலும் தொடர்ந்து வளர்ச்சி காட்டிவருபவை ஞானக்கூத்தனின் கவிதைகள். எள்ளல் மற்றும் அடங்கிய பரிகாசத்தை இயல்பாகக் கொண்ட இவரது சமீபத்திய கவிதைகளில் ஆச்சரியமும் நேசத்தின் ஈரமும் சேர்ந்துள்ளன. நன்றி: தி இந்து, 2/1/2016. (கவனிக்க வைத்த புத்தகங்கள் 2015)

Read more