பார் போற்றும் பகலவன் பாபா சாகேப் பயணப் பாதை

பார் போற்றும் பகலவன் பாபா சாகேப் பயணப் பாதை, எம்.ஏ. பாலசுப்பிரமணியன், சித்தார்த்த பதிப்பகம், பக். 655, விலை 450ரூ. 14.4.1891 முதல் 6.12.1956 வரையிலான சட்டமேதை அம்பேத்கரின் வாழ்க்கைப் பயணத்தை தேதி வாரியாக தொகுத்துத் தந்திருக்கிறார் நூலாசிரியர். நூலின் ஒவ்வொரு பக்கங்களும் அம்பேத்கர் எத்தகைய இடர்பாடுகளையெல்லாம் கடந்து தாழ்த்தப்பட்டவர்களை மிளிரச் செய்திருக்கிறார் என்பதை வெளிப்படுத்துகிறது. 1905-ஆம் ஆண்டு மும்பையில் உள்ள ஒரு பள்ளியில் அம்பேத்கர் 5-ஆம் வகுப்பு படித்துக் கொண்டிருந்தபோது ஆசிரியர் ஒருவர், “அவரிடம் தாழ்ந்த மஹர் இனத்தில் பிறந்த நீ படிப்பதனால் […]

Read more

பார் போற்றும் பகலவன் பாபாசாகேப் பயணப்பாதை

பார் போற்றும் பகலவன் பாபாசாகேப் பயணப்பாதை, எம்.ஏ. பாலசுப்ரமணியன், சித்தார்த்த பதிப்பகம், விலை 450ரூ. ஆழ்ந்த கற்றல், வீரமிகு சுயமரியாதை, உயர்வான சிந்தனை, தெளிந்த ஞானம், ஓய்வறியா உழைப்பு மற்றும் உத்தம குணங்கள் முற்றாக நிரம்பியதே டாக்டர் அம்பேத்கரின் வாழ்க்கை. அத்தகைய தன்னலமற்ற பேரருளாளரின் வாழ்வின் நிகழ்வுகளை, அவர் பிறந்த 14/4/1891 முதல் இறப்பான 6/12/1956 வரை நாட்குறிப்பாய் தொகுத்து அளித்திருக்கிறார் நூலாசிரியர் எம்.ஏ. பாலசுப்பிரமணியன். தாம் பிறந்த மண்ணிற்கும், தன்னைச் சார்ந்த சமுதாயத்திற்கும் ஈடு இணையற்ற தொண்டாற்றிய பெருமகன் பாபாசாகேப் அம்பேத்கரின் வாழ்க்கைப் […]

Read more