ஒருமிடறு பச்சைக் குருதி

ஒருமிடறு பச்சைக் குருதி, காலச்சித்தன், விஜயா பதிப்பகம், விலை 120ரூ.

விரிந்த வெளியில் பரந்து இயங்கி, மகாபாரதம் முதல் சிலப்பதிகாரம் வரை இலக்கியங்களையும் களங்களாக்கி, வியக்கச் செய்யும் வித்தியாசமான கோணத்தில் புனைந்திருக்கும் கவிதைகள்.

நன்றி: குமுதம், 28/3/2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published.