ஆலயமும் ஆகமமும்

ஆலயமும் ஆகமமும், சிகரம் ச. செந்தில்நாதன், சந்தியா பதிப்பகம், விலை 195ரூ. புரிதலின் புதிய ஒளி ஆகமமும், வேதங்களும், ஆகமமும் சித்தர்களும், ஆலய நுழைவும், ஆகமமும் உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்பும், அனைத்துச் சாதியினரும் அர்ச்சகராகும் வழக்கு – உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு – ஒரு சட்டப் பார்வை முதலான தலைப்புகளில் எழுதப்பட்டுள்ள கட்டுரைகள் அடங்கிய தொகுப்பு இந்த நூல். தமிழக அரசின் தனிச் சட்டத்துக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் தடை இல்லாத நிலையில், இட ஒதுக்கீட்டின் அடிப்படையில் அர்ச்சகர் பயிற்சி பெற்றவர்கள் பணி நியமனம் செய்யாப்படாமல் […]

Read more