சிலப்பதிகாரம்

சிலப்பதிகாரம், மனோஸ், ஹலோ பப்ளிகேஷ்ன்ஸ், விலை 500ரூ.

இளங்கோவடிகள் இயற்றிய காப்பியமான சிலப்பதிகாரம் முழுவதும் அப்படியே தரப்பட்டு அத்துடன் அவற்றுக்கு எளிய உரையும் கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது. சிலப்பதிகாரத்தை இளங்கோவடிகள் ஏன் நேரடியாக எழுதவில்லை?

சிலப்பதிகாரத்தை மதுரை கடைச் சங்கத்தில் அரங்கேற்ற முடியாத சூழ்நிலை ஏற்பட்டது ஏன்? சிலப்பதிகாரத்தை மதுரை கடைச்சங்கத்தில் அரங்கேற்ற முடியாத சூழ்நிலை ஏற்பட்டது ஏன்?

சிலப்பதிகாரத்தில் உள்ள நிகழ்வுகள் கற்பனையா? என்பது போன்ற பல கேள்விகளுக்கு ஆசிரியர் தந்துள்ள விளக்கங்கள் ஆய்வுக்கு உரியவையாக விளங்குகின்றன.

நன்றி: தினத்தந்தி.

இந்தப் புத்தகத்தை வாட்ஸப்பில் ஆர்டர் செய்ய: 9500045609

இந்தப் புத்தகத்தை போன் மூலம் வாங்க: டயல் ஃபார் புக்ஸ் – 04449595818

Leave a Reply

Your email address will not be published.