சிறந்த நிர்வாகி ஆவது எப்படி

சிறந்த நிர்வாகி ஆவது எப்படி, சோம. வள்ளியப்பன், கிழக்கு பதிப்பகம், ராயப்பேட்டை, சென்னை 14, விலை 140ரூ. To buy this Tamil book online – www.nhm.in/shop/978-81-8493-065-8.html சிறந்த தொழில்முறை மேலாளர் ஆவது எப்படி என்பதை எளிய நடையில் கற்றுக் கொடுக்கும் நூல். நூலாசிரியர் தனது பணி அனுபவத்திலிருந்து பல்வேறு மேற்கோள்களைக் காட்டியிருப்பது வாசிப்பு அனுபவத்தை இனிதாக்குகிறது. மேலாளர் தனது நினைப்பிலும் மேலாளராக இருக்க வேண்டும் என்பது போன்ற டிப்ஸ்கள் ஏராளம். _____ உள்ளிருந்து…, துரை. நந்தகுமார், திருமகள் நிலையம், 13, சிவபிரகாசம் […]

Read more