திராவிட இயக்க இலக்கிய வரலாறு

திராவிட இயக்க இலக்கிய வரலாறு, முனைவர் ப.கமலக்கண்ணன், காவ்யா வெளியீடு, பக். 223, விலை 230ரூ. தமிழ்ச் சமுதாயத்தில் பல நுாறு ஆண்டுகளாக, ஆழமாக வேரூன்றிப் புரையோடிப் போன மடமைகள், பழமைகள் ஆகியனவற்றை நகைப்புக்கு உள்ளாக்கிப் புதிய மறுமலர்ச்சிக்கு வித்திட்டவை திராவிட இயக்க படைப்பாளிகளின் படைப்புகளும், அவர்தம் இலக்கிய ஆய்வுகளுமாகும். திராவிட இயக்கப் படைப்பாளர்கள் தம் படைப்புகளில் சமூக நீதி, வகுப்பு வாரி உரிமை, மொழி மானம், இன மானம், பெண்ணுரிமை, தமிழ் மொழி வளர்ச்சி, அறிவியல், பகுத்தறிவு போன்ற கோட்பாடுகளை உள்வாங்கி ஜாதி, […]

Read more

திராவிட இயக்க இலக்கிய வரலாறு

திராவிட இயக்க இலக்கிய வரலாறு, ப.கமலக்கண்ணன், காவ்யா, விலை 230ரூ. வடநாட்டினரின் ஆதிக்கத்தில் உருவான புராணங்கள், இதிகாசங்கள் ஆகியவை பற்றி தமிழ்ச் சமுதாயத்தில் பல நூறு ஆண்டுகளாக ஆழமாக வேரூன்றிப் போன நம்பிக்கைகளைத் துடைத்தெறிவதற்காகத் தோன்றிய திராவிட இயக்க இலக்கியங்களை இந்த நூல் தொகுத்து அவற்றை சிறந்த முறையில் அடையாளப்படுத்தி இருக்கிறது. சாதி வேறுபாடுகள், தீண்டாமை, பெண்ணிய அடக்குமுறை ஆகியவற்றுக்கு எதிராகக் குரல் எழுப்பிய தலைவர்கள், இந்தப் பிரச்சனைகளைத் தீர்ப்பதற்காக உருவான இயக்கங்கள், இதழ்கள், படைப்பாளிகள், படிப்பாளிகள் ஆகிய அனைத்தையும் இந்த நூல் சிறப்பித்துக்காட்டுகிறது. […]

Read more