அகநானூறு

அகநானூறு, தொகுப்பு முனைவர் மா.பரமசிவன், இராசகுணா பதிப்பகம், விலை 300ரூ.

பதிப்பாசிரியர் ராஜகோபாலார்யன் உரை எழுதி பதிப்பித்த அகநானூற்றுப் பாடல்கள் 91 முதல் 160 வரையில் உள்ள 70 பாடல்கள் இதில் இடம் பெற்றுள்ளன. பின்னிணைப்பாக ராஜகோபாலார்யன் உரை நெறியும் இடம் பெற்றுள்ளது.

நன்றி: தினத்தந்தி, 13/9/2017.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *