மகளதிகாரம்

மகளதிகாரம், ஆண்டன்பெனி, தமிழ் அலை பதிப்பகம், பக். 104, விலை 90ரூ.

ஒரு மகளின் ஆளுமையிலும், அதிகாரத்திலும் உணர்ந்ததை, கவிதையாக மொழிபெயர்த்திருக்கிறார் ஆசிரியர். மகன், ஒரு தகப்பனின் வாழ்வை அர்த்தமுள்ளதாக்குகிறான் என்றால், மகளோ, ஒரு தகப்பனின் வாழ்வையே முழுமையாக்குகிறாள் என்பதாக, இந்நூல் அமைந்து உள்ளது.

நன்றி: தினமலர், 22/1/2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *