கணினித்தமிழ்

கணினித்தமிழ், முனைவர் இல.சுந்தரம், விகடன் பிரசுரம், விலை 230ரூ.

நம் அன்றாட வாழ்வில் அனைத்து செயல்பாடுகளும் கணினி இல்லாமல் நடைபெறாது என்ற நிலை உருவாகிவிட்டது. கணினியின் அடிப்படை முதற்கொண்டு அனைத்து நிலைகளிலும் தமிழைக் கையாள்வதற்கு இந்த நூல் வழிகாட்டுகிறது. வன்பொருள், மென்பொருள் தொழில் நுட்பம் பற்றி அறிமுக நிலையில் தெரிந்து கொள்ளவும், இணையத்தின் அடிப்படையையும் அதில் தமிழை எவற்றிலெல்லாம் பயன்படுத்தலாம் என்பதையும் எளிதில் புரியும் வகையில் முனைவர் இல.சுந்தரம் விரிவாக விளக்கிக் கூறுகிறார். நன்றி: தினத்தந்தி, 25/11/2015.  

—-

மாணவர்களுக்கான விழிப்புணர்வுக் கதைகள், அரு.வி.சிவபாரதி, அருணா பப்ளிகேஷன்ஸ், விலை 50ரூ.

கல்வியின் அவசியம், சிறுசேமிப்பு மற்றும் பதவியும் பொறுப்புகளும் போன்ற 20 தலைப்புகளில் மாணவர்களுக்கு பயனுள்ள வகையில் விழிப்புணர்வு அளிக்கும் கதைகளின் தொகுப்பாகும். நன்றி: தினத்தந்தி, 25/11/2015.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *