எது தர்மம்

எது தர்மம், சுகி. சிவம், கற்பகம் புத்தகாலயம், விலை 90ரூ.

நமக்குப் பிறர் என்னென்ன நன்மைகளெல்லாம் செய்ய வேண்டுமென்று நாம் எதிர்பார்க்கிறோமோ, அந்த நன்மைகளை நாம் பிறருக்குச் செய்வோம். நமக்குப் பிறர் என்னென்ன தீமைகளெல்லாம் செய்யக்கூடாது என்று நாம் கருதுகிறோமோ, அந்தத் தீமைகளை நாம் பிறருக்குச் செய்யாமல் இருப்போம். அவ்வளவுதான். இதற்குள்ளேயே எல்லாத் தர்மங்களும் அடங்கிவிட்டன என்று தர்மத்திற்கு விளக்கம் அளிக்கிறார் சுகி. சிவம்.

நன்றி: தினத்தந்தி, 14/9/2016.

 

—-

 

கவி வானம், தமிழ்மணி புத்தகப்பண்ணை, விலை 200ரூ.

பல்வேறு பொருள்கள் குறித்து, கருத்தாழம் மிக்க கவிதைகளை எழுதியுள்ளார் கவிஞர் வா.மு.சே. திருவள்ளுவர்.

நன்றி: தினத்தந்தி, 14/9/2016.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *