துருக்கித் தொப்பி

துருக்கித் தொப்பி, கீரனூர் ஜாகிர்ராஜா, விஜயா பதிப்பகம், பக்.224, விலை ரூ.170.

ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தமிழ்நாட்டில் செல்வச் செழிப்போடு வாழ்ந்த ஓர் இஸ்லாமியக் குடும்பம், காலப்போக்கில் வறுமையின் பிடியில் சிக்கி எவ்விதம் நலிவடைந்தது என்பதை இந்நாவல் சித்திரிக்கிறது.

நலிவு என்பது வெறும் செல்வக் குறைவாக மட்டுமல்லாமல், அக்குடும்பத்தை மதிக்கத் தகுந்ததாக வைத்திருந்த அனைத்தும் நலிந்து போனதை நாவல் சித்திரிக்கிறது.

இஸ்லாமிய சமூகத்திலும் உள்ள ஏற்றத்தாழ்வுகள், பாலியல் சிக்கல்கள், குழந்தைகளின் மனரீதியான சிக்கல்கள், குடும்ப வன்முறை என அனைத்தையும் மிக நுட்பமாக, மிக இயல்பாகப் பேசும் இந்நாவல், தமிழ் இலக்கியம் இதுவரை காட்டாத ஒரு வாழ்வை – உலகைக் காட்டுகிறது.

மிகுந்த கலைத்தன்மையோடு, மனிதர்களை, இயற்கையை, நிகழ்வுகளை நம் கண்முன் கொண்டு வருகிறது. அக்கால சமூக, அரசியல் நிலைமைகளையும் தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது. குறிப்பிடத்தக்க நாவல்.

நன்றி: தினமணி, 20/11/2017,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *